Bàn Bida Líp/ Libre

Địa chỉ: 129 Ngô Chí Quốc, KP2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, Tp.HCM
icon

Bida Thanh Tòng

Bàn Bida Líp/ Libre

Bàn bida mẫu AERO-Black

26.000.000đ 30.000.000đ -13%

Bàn bida mẫu AERO-White

26.000.000đ 30.000.000đ -13%

Bàn bida mẫu Hollywood HL-Black

26.000.000đ 30.000.000đ -13%

Bàn bida mẫu Hollywood HL-Brown

26.000.000đ 30.000.000đ -13%

Bàn bida mẫu Hollywood HL-Grey

26.000.000đ 30.000.000đ -13%

Bàn bida mẫu Hollywood HL-White

26.000.000đ 30.000.000đ -13%

Bàn bida mẫu Min 2022 (Brown)

28.000.000đ 30.000.000đ -7%

Bàn bida mẫu Min 2022 (White)

28.000.000đ 30.000.000đ -7%

Bàn bida mẫu Signature Brown-001

28.000.000đ 30.000.000đ -7%

Bàn bida mẫu Signature White

28.000.000đ 30.000.000đ -7%

Zalo
Zalo
Hotline